Yrityksen esittely

Olemme Suomen johtava elementtiasennusliike 40 vuoden kokemuksella. Toimintavarmuutemme ja ammattitaitomme on testattu useissa vaativissa projekteissa Suomessa sekä myös ulkomailla.

Toimitusvarmuutemme perustuu pitkälle vietyyn työnsuunnitteluun ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Laatujärjestelmämme on ollut käytössä vuodesta 1998 lähtien.

Olemme Tilaajavastuun luotettava kumppani –ohjelman jäsen ja yrityksellä on RALA-pätevyys betonielementti- ja teräsrakentamisen osalta. Palvelemme elementtiasennusten kokonaistoimittajana.

Suoritamme omalla kalustollamme:
– elementtien asennukset kiinnitystarvikkeineen ja hitsauksineen
– elementtien juotosvalu- ja betonisaumaustyöt materiaaleineen
– pystysaumapumppaukset
– muotitus- ja raudoitustyöt materiaaleineen
– kevyiden julkisivuelementtien asennukset


Asennusliiketoiminta siirtyi uusille omistajille.

Asennuspojat LK Oy on ostanut Asennuspojat LM Oy:n elementtiasennusliiketoiminnan. Uuden yhtiön osakkaina ovat Jari Karhu, Henri Larkiola, Aki Larkiola ja Ville Laitinen.

Kauppasopimus yhtiöiden välillä solmittiin 28.08.2015 ja liiketoiminta siirtyi Asennuspojat LK Oy:lle 04.10.2015 alkaen.

Kauppa käsittää keskeneräiset työt ja kaikki olemassa oleva tilauskanta siirtyi kaupassa uudelle yhtiölle. Asennustoimintaan liittyvä kalusto siirtyi myös uudelle yhtiölle, lukuun ottamatta ajoneuvonostureita, nostolava-autoja ja henkilönostimia sekä kuljetuskalustoa. Asennuspojat LM Oy jatkaa edelleen nosturiliiketoimintaa entiseen malliin.

Henkilöstö siirtyy Asennuspojat LK Oy:n palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä lukuun ottamatta nosturiliiketoimintaan liittyvää henkilöstöä, joka jatkaa myyjä yhtiön palveluksessa. Asennuspojat LM Oy:n toimitusjohta Yrjö Larkiola ja työpäälikkö Jouni Laitinen siirtyivät uudessa yhtiössä vastaaviin tehtäviin, mutta ovat edelleen Asennuspojat LM Oy:n osakkaita entisin osuuksin.